Cronoloxía do Milladoiro2016-11-22T09:40:27+00:00

Logo de la Confraría da Madalena

CRONOLOXÍA DO MILLADOIRO

858 – Ordoño II confírmalle ao bispo Ataúlfo as tres millas concedidas por Afonso II ao “Locus Sanctus” e amplíaas a seis. O Milladoiro queda dentro do couto xurisdicional da igrexa compostela.

1102 – Encontro do arcebispo Xelmírez, e as reliquias dos santos recollidas en Braga nas igrexas dependentes de Compostela, cos clérigos catedralicios e a veciñanza compostelá no Milladoiro. Esta é a primeira referencia escrita na que se cita o nome do Milladoiro, “ad locum, qui Humiliatorium dicitur”.

1325 – Primeira peregrinación a Compostela da raíña santa Isabel de Portugal. Descríbese o seu paso polo Milladoiro e como a partir de aquí fai o resto do camiño a pé.

1466 – Schaschek narra a Viaxe do nobre bohemio León de Rosmithal. Do derradeiro tramo do camiño conta que Padrón está a catro millas de Compostela e a unha milla da cidade descansan nun avesedo e beben auga dunha fonte que, de acordo coa crenza popular, libra durante un ano das quenturas por estar baixo a protección do divino
Santiago.

1539 – Foro do “administrador do ospital antiguo” a Álvaro do Souto e á súa dona Antonia do Souto do casal do Milladoiro coa ermida sita nel pola renda de dezaoito reais de prata e un cabrito posto en Santiago por San Miguel. O foro ten a obriga de facer dicir unha misa coas vésperas no día da santa, pagar os presbíteros coas esmolas, manter en pé a ermida e reedificar as casas que están enriba dela.

1539 – Copia auténtica do foro feito polo administrador do hospital antigo a Alvaro do Souto e á súa dona Antonia do Souto do casal e herdades de Omilladoyro coa ermida sita nel de dezaoito reais de prata e un cabrito e unha lutuosa cunha nominación de voz foral feita en Xoán do Souto.

1540 – Obriga de dicir unha misa na Madalegna.

1555 – 26 de agosto. Pedro de Prol detalla as propiedades da Universidade no Milladoiro, o estado no que se atopan e os lindes destas. Entre 35 propiedades cítase a “hermita de la Madalegna sita en dicho umilladero”. O documento comeza “Hermita del umilladero del padrón ospital”.

1588 – 6 de agosto. Constitucións da Universidade de Santiago. Sinalan como facenda da Universidade os beneficios do Hospital vello e declaran día festivo no calendario lectivo o 22 de xullo.

1592 – Visita do lugar de Milladoyro e ermida da Madalegna con todas as súas herdades, propio da Univda polo colexio de San Xerome.

1595 – Presentación de Xoán de Souto, neto de Álvaro do Souto, en primeira voz do lugar e ermida de mylladoyro polo que se paga dezaoito reais de prata, un cabrito e dúas galiñas.

1598 – ”…ay una hermita q esta aneja al ospital y tiene de renta una carga de pan por mitad”. ‘

1607 – ”…hay una hermita de la Magdalena questa anexa al ospital. Tiene una renta de una carga de pan de renta por mitad”.

1694 – Dilixencía coa obriga de celebrar as misas na capela da Madalena no día da santa.

1696 – Foro do lugar da Magdalena e a súa ermida no lugar de Amilladoyro ao capitán Feliciano González e outros pola Vida de tres reis de España, en sesenta e seis reais de vellón e Vinte e catre reais delutuosa ao finamento de cada rei, pagamentos á renda do colexio de San Xerome.

XVII O valor do foro da Madalena e os seus bens pagos ao colexio de San Xerome é de sesenta e seis reais de vellón e unha lutuosa.

1724 – Capela de Sta. María Madalena, unha misa cantada e Vésperas, non ten capelán.

1748 – 26 de xuño. Visita pastoral á parroquia de Biduído do arcebispo de Santiago Gil Taboada. Da ermida da Madalegna sinala que está no Milladoiro, que pertence á Universidade, que no día da santa concorren nela as procesións da redonda e hai unha misa cantada e vésperas que pagan, dunha banda, os colonos e doutra, a Universidade.

1753 – 10 xaneiro. No inventario da fábrica de Santa María de Biduído cítase a existencia dun muíño no lugar de Seidón que moe durante tres meses no ano con auga dun regato de Vilar.

1800 – O doutor don Lucas Ant° Montero afora unha casa e un agro no Ingar de Seidón, propiedade da fábrica de Biduído.

1845 – Pascual Madoz no seu Diccionario geográfïco sinala: “Viduido (Sta.María de):….Comprende os lugares de…, Milladoiro,… e ten unha ermida (Sta María Magdalena)…”.

1854 -Francisco Antonio Nuevo e Francisco Ríos Rey solicitan infrutuosamente que se poida oficiar misa na capela da Madalena nos días festivos.

1863 – 28 de maio. Francisco Iglesias Brea escríbelle ao arcebispo de Santiago, cardeal García Cuesta, e pídelle que nun dos paseos que dá ata o Portádego do Milladoiro visite a capela da Madalena para que comprobe o estado desta tras as obras de mellora que nela se realizaron.

1863 – 28 de xullo. O arcebispo de Santiago restablece o antigo costume da procesión e trasládaa ao primeiro domingo de agosto.

1863 -23 de outubro. Os empregados do Portádego do Milladoiro, os veciños de Seidón-Milladoiro (da parroquia de Santa María de Biduído), Vilar e Calo-vila (de San Xoán de Calo) e Porto (de Santa María de Conxo), solicítanlle ao arcebispo de Santiago, cardeal García Cuesta, permiso para oficiar misa na capela da Madalena.

1863 – 24 de decembro. Resposta do arcebispado á demanda dos veciños concedendo que na capela se celebre a misa sempre que se cumpran unha serie de condicións que se detallan na resposta.

1864 – 24 de agosto. José Iglesias pídelle ao Exmo. Sr. Cardeal que socorra a capela da Madalena por carecer de retablo e ornatos. Con data 30 de agosto e na mesma carta recibe resposta e asina conforme recibe unha serie de efectos para a capela.

1875 – 29 de marzo. Sae á venda a casa co seu enxoval pertencente aoPortádego do Milladoiro. Sinálase a situación da casa no quilómetro sesenta e catro da estrada de segunda orde A Coruña-Pontevedra. Especifícase que pertencen á casa os muros da estrada onde se suxeita a cadea. Eses muros son as columnas que están hoxe na praza diante da capela da Madalena.

1875 – 16 de setembro. O cura ecónomo e os fregueses da parroquia de Santa María de Biduído diríxense ao arcebispo de Santiago para queinterceda ante o gobernador civil da provincia para que se anule a venda duns terreos que segundo eles lle pertencen á capela e non ao concello. Os terreos forman parte do adro, en cuxo estremo está ocruceiro por onde dá a volta a procesión o día da festa, o primeiro domingo de agosto en virtude da translación autorizada polo seu predecesor. Os fregueses e mais o crego lémbranlle ao arcebispo que a capela foi propiedade da Universidade literaria de Santiago e que nela dende hai moito tempo se celebra unha misa os días festivos.

1876 – Ramón Álvarez de la Braña na súa Guía del viajero de Santiago cita O Milladoiro como un dos límites da Cidade compostelá polo sur: ”…el Círculo que cierran por S. las alturas de Montouto, Conjo y Humilladero”.

1894 – 26 de novembro. Petición de ornamentos e adornos para a capela.

1920 – Aubrey RG. Bell describe no seu libro Galicia vista por un inglés O Milladoiro como “unha aldea pracenteira entre milleiras e prados a unha legua de Santiago”.

1930 – Nos primeiros anos da década chega ao Milladoiro a luz eléctrica e asfáltase por primeira vez a estrada de A Coruña-Vigo.

1931 – Na actual rúa da Madalena constrúese a primeira casa.

1934 – Primeira escola no Milladoiro. Sitúase no baixo da casa de Mallo (rúa da Madalena 15) nos cursos 1934-35 e 1935-36. O mestre é don José Calvo Balado.

1934 – O mestre don José Calvo Balado leva aos rapaces da escola do Milladoiro de excursión a Santa Tegra.

1935 – O mestre don José Calvo Balado organiza o equipo de fútbol Club Breogán Milladoiro.

1935 – Constrúese no Milladoiro a primeira casa de cemento armado, a casa de Gamallo.

1936 – Xullo. O mestre don José Calvo Balado leva de excursión aos rapaces da escola do Milladoiro a Ferrol. Visitan un buque de guerra.

1956 -Setembro.A escola trasládase ao carón da casa de Fallas (rúa da Madalena 13). Durante a Guerra Civil a mestra é dona Pura Bardán Barreras.

1958 – 5 de agosto. Na procesión do domingo da Madalena o portaestandarte é o médico santiagués don José Luis Maceira. As festas amenizaas unha orquestra e unha banda de música.

1958 – 3 de agosto. No solemne rosario do domingo porta o estandarte don Alejandro Bermúdez Coira, concelleiro do concello de Santiago, acompañado dos tamén concelleiros Sres. Castromán e Toubes. Asiste o alcalde de Compostela Sr. Porto Anido.

1960 – Don Amadeo Segade García é alcalde de barrio nos primeiros anos dos 60.

1961 – 6 de agosto. Na procesión do domingo leva o estandarte o avogado don Clemente González Peón. A orquestra Hispania ameniza o festexo popular.

1962 – 5 de agosto. No rosario do domingo é portaestandarte o industrial don Braulio Martínez Castromil.

1969 – 1 de decembro. Os veciños da aldea do Milladoiro acordan conducir a auga ata as súas casas e industrias por Vía subterránea. A auga tómase das fontes doadas polos seus donos e usuarios sen afán de lucro e que se coñecen polos nomes do Reiro, Santa María Madalena, Fonte do Lavadero e Fonte de Cartas. Constitúen unha comisión de cinco veciños para resolver os problemas que se presenten con relación a traída da auga. Os traballos realízanos os mesmos veciños e un documento recolle as obrigas e dereitos que levan consigo os traballos da traída e o servizo da auga.

1970 – A poboación censada no Milladoiro é de 239 veciños.

1970 – Iluminación pública.

1973 – No primeiro trimestre do ano instálase o primeiro teléfono no Milladoiro.

1973 – No tomo 21 da Gran Enciclopedia Gallega, O Milladoiro ten unha entrada.

1973 – Banco de Crédito e Inversiones, hoxe Banco Gallego, abre a primeira
oficina bancaria no Milladoiro.

1975 – Setembro. Abre as portas a farmacia.

1978 – Febreiro. Constitúese a Asociación de Veciños A Madalena.

1981 – A poboación censada no Milladoiro é de 596 veciños.

1984 – Agosto. Os amigos dos pazos nunha peregrinación a Compostela fan noite no Milladoiro.

1988 – Setembro. Constitúese a Asociación Cultural A Madalena.

1988 – Caixa Galicia é a primeira caixa de aforros en abrir unha oficina no Milladoiro.

1991 – A poboación censada no Milladoiro é de 1359 persoas.

1992 – Novembro. Inaugúrase o centro de saúde.

1993 – 5 de xaneiro. A asociación veciñal A Madalena organiza a primeira Cabalgata de Reis que percorre O Milladoiro.

1993 – Amigos del Camino Portugés de Pontevedra na súa peregrinación a Compostela fan unha parada na capela da Madalena.

1995 – 2 de febreiro. Constitúese a Asociación de veciños do Milladoiro “A Curuxa”.

1995 – PriInavera. Abre as súas portas a oficina municipal.

1996 – A poboación de dereito do lugar do Milladoiro é de 3.251 veciños.

1996 – Setembro. Inaugúrase a oficina de Correos.

1998 – Xuño. Inaugúrase a piscina municipal.

1998 – 2 de agosto. No rosario da Madalena leva o estandarte don Julio Moreira Doval; acompañano os seus fillos David e María Soledad.

1998 – 28 de novembre. Inaugúrase a biblioteca e o pavillón municipais do Milladoiro.

1999 – 1 de agosto. Porta o estandarte no rosario da Madalena don Donato Pallas Picón; aconpañanno nas cintas os seus fillos José Manuel e Donato.

2000 – Xaneiro. Decreto do Arcebispado de Santiago de Compostela polo que O Milladoiro se segrega da parroquia de Biduído constituíndo a Zona Autónoma Pastoral de O Milladoiro.

2000 – 10 de maio.Constitúese a sociedade deportiva Milladoiro SD.

2000 – A 31 de decembro no Milladoiro están censados 5.802 veciños.

2001 – Restauración da capela da Madalena.

2001 – S de novembre. Constitúese o Club de patinaxe Arreguizo.

2002 – Maio. Instálase no Milladoiro Cáritas Diocesana

2002 – 7 de outubro. Constitúese a Confraría da Madalena.

2003 – O Diccionario Enciclopédico Galego Universal en referencia ao Camiño portugués sinala que ”…en Milladoiro sitúase o fito onde os Peregrinos divisan por primeira vez as torres da catedral Compostela”.

2003 – 18 de febreiro. Constitúese a Asociación de Empresarios,Comerciantes e Profesionais do Milladoiro, AEMi.

2003 – Abril. Centro socio-cultural do Milladoiro.

2003 – 3 de agosto. Na procesión é portaestandarte don Manuel Saavedra Iglesias.

2003 – 23 de outubro. Constitúese a Asociación de pais e nais “Gardería do Milladoiro”.

2003 – 4 de novembre. Constitúese a asociación de voluntariado “Naif”.

2003 – 15 de decembro. Abre as súas portas a gardería municipal do Milladoiro.

2004 – 30 de marzo. Constitúese o Club voleibol “Bruxas”.

2004 – Recuperado o cruceiro realízase a restauración da peza. O 22 dexullo, festividade de Sta. María Madalena, colócase na súa actual ubicación.

2004 – 1 de agosto. No rosario leva o estandarte don Antonio Maroño Sánchez.

2004 – Outubro. Constitúese unha plataforma veciñal para demandar un instituto para O Milladoiro e para ampliar a oferta pública de prazas en Educación Infantil e Educación Primaria.

2004 – Programación cultural de inverno do concello. Preséntase na biblioteca municipal o conto de Os Bolechas, Unha vaca da Amaia. A capela da Madalena é unha das ilustración utilizadas no conto.

2005 – 7 de agosto. Don Manuel Couto Anido é o portaestandarte no rosario da Madalena.

2005 – 24 de agosto. Constitúese a Peña Celtista do Milladoiro.

2005 -22 de novembro. A conselleira de Educación e Ordenación Universitaria e o alcalde de Ames asinan un protocolo no que se compromete a construción dun instituto no Milladoiro que sera operativo en 2007.

2006 – En xaneiro hai 9.000 veciños censados no Milladoiro.

2006 – 31 de xaneiro. Péchase a recollida de datos para este libro.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies